Kære medlem af SMVsilkeborg

Som svar på verserende debat i MJA og i Silkeborg Byråd, har vi tilkendegivet vores syn på sagen med vedhæftede kommentar til Dorthe Jensen, medlem af Silkeborg Byråd (S) og næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget i Silkeborg Kommune. Kommentaren tilkendegiver klart, at vi ikke finder rimelighed i debatten og det, der kan ende med et afstemningsforslag i byrådet.

Hvis du har meninger og/eller oplevelser omkring udfordringen ”Unges tilgang til erhvervsuddannelserne” eller omkring opgaven i at have lærlingeforhold i din virksomhed, så hører vi meget gerne fra dig. Send en email til formand Ejner Husted, der kort beskriver din holdning, oplevelse eller andet – den kan være guld værd i kampen for gode og lige vilkår for vore virksomheder i almindelighed og virksomheder, der er leverandører til Silkeborg Kommune i særdeleshed.

På forhånd tak.

Kontakt til formand Ejner Husted:

Mail: ebh@nhs.dk
Tlf.: 4051 3565

 

Stokkemetoden –er vi ikke kommet videre?

Kommentar til Dorthe Jensen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet, indlæg i MJA d. 26. september 2020.

Kære Dorthe Jensen

Hvor er vi enige om, at Silkeborg Kommune skal spille en langt større rolle når flere unge skal have mulighed for, at få en erhvervsuddannelse og sikres ordentlige vilkår på arbejdsmarkedet. Men at metoden skulle være et øget pres på i forvejen hårdt prøvede brancher i form af krav og klausuler er både en forældet og unuanceret tilgang til en af velfærdens allerstørste udfordringer – nemlig, at sikre en stabil og kvalificeret tilgang til de fag og brancher, som vitterligt skaber og har skabt velfærden i det Danmark, vi alle sammen er en del af og skal være både stolte og glade for ud i al fremtid.

Emnet er ekstremt komplekst – langt over blot, at udstikke krav og klausuler. En øjeblikkelig tanke er, om det overhovedet giver mening, at stille krav og klausuler til gode, kvalificerede lokale leverandører, såfremt det vitterligt ikke er muligt at levere et fornuftigt potentiale til eksempelvis blikkenslager- og murer uddannelsen – brancher, hvor vi i kommunen har mange arbejdspladser, men hvor der stort set ingen tilgang er til uddannelsernes grundforløb?

En anden tanke er, om der er rimelighed i at indføre krav og klausuler til en del af kommunens industri- og håndværksvirksomheder – leverandørerne til kommunen – og lade øvrige ”gå fri” – altså øvrige virksomheder, som ikke leverer til kommunen? Og hvori ligger fornuften overhovedet, såfremt vore lokale leverandører ved indførelse af omtalte krav og klausuler takker nej? –skal opgaverne så ikke løses eller overgår de til leverandører udenfor kommunen? Om de eksterne leverandører har elever eller ej kan vi vel hurtigt blive enige om, at det du beskriver skal være til gavn for Silkeborgs unge og Silkeborg kommunes statistik og ikke omegnskommunerne?

En tredje tanke er, hvilke tanker mon S, SF, Ø, R og en Løsgænger har gjort sig om, hvorfor fordelingen i dag er som den er, sammenlignet med for år tilbage? I branchen har vi mange bud. En alvorlig ting er, at erhvervsuddannelserne igen og igen tales ned i samfundet – prestigen og æren er helt forsvundet i, at være murer, skiltemaler m.m. Det ved vi godt og har vidst det længe – uden der dog fra politisk side er gjort væsentligt ved det faktum. Men mere nuancerede årsager er f.eks. den teknologiske udvikling, der på en og samme tid sikrer, at virksomhederne kan overleve, men desværre også har reduceret udbuddet af velegnede opgaver for elever. Tilmed skal nævnes, at erhvervslivets måske allervigtigste rekrutteringskanal gennem tiderne har været ”fejepige- og drengene”, der dels har givet mangen en teenager mulighed for ekstra lommepenge, men så sandelig også været en øjenåbner for de unge mht. karriere i industri- og håndværks fagene. Denne kanal er i dag totalt spoleret pga. det ene regelsæt efter det andet med stramninger af arbejdsmiljøregler, der i dag har gjort det fuldstændigt uinteressant for både fejepige og mester i de fleste brancher, at opretholde ”efter skoletid jobsene”. Paradoksalt når alle ved, at vi i Danmark er med allerlængst fremme på verdensplan med CSR, personlige værnemidler og forebyggende hjælpeværktøjer.

Og er det ikke at anvende stokkemetode på den værst tænkelige måde, at straffe det praktiserende, værdiskabende og allersidste led i fødekæden, når stribevis af undersøgelser peger på folke- og efterskolernes udskoling som det sted, hvor grobunden for det potentiale af unge mennesker til erhvervsuddannelserne skabes? Er de tiltænkt hvert andet slag med stokken eller slipper de fri?

I Silkeborg kommune er der stribevis af gode og velovervejede tiltag – i øvrigt i konstruktivt samarbejde på tværs mellem kommune, fagbevægelse og erhvervsliv, hvor et stort antal virksomhedsejere deltager i møder – stiller lokaler og ansattes tid til rådighed – helt gratis vel at mærke (som de eneste i flokken) – i bestræbelserne på at styrke tilgangen til erhvervsuddannelserne. Dermed sagt betaler lokale virksomheder i forvejen mere end rigeligt til den fælles kamp om de unges gunst i forvejen. Skal takken til Silkeborg kommunes erhvervsliv for dette arbejde og de udgifter, der følger med, være klausuler og begrænsninger?

I erhvervslivet har vi for længst lagt stokken og pisken bag os. Vi taler om tingene – finder løsninger i fællesskab til alles bedste. Udfordringen omkring unges tilgang til erhvervsuddannelserne kan naturligvis også løses….men da ikke med så håbløst forældede midler som stokken. Tryk avler modtryk, men medspil giver åbenhed og løsninger. Så kære Dorthe Jensen – kom ind i kampen i stedet for at melde det samlede erhvervsliv ud på forhånd. Vi er klar til at bidrage – hjælpe – yde endnu mere end vi i forvejen gør. Men ikke på de vilkår så S, SF, R, Ø og Løsgænger tilsyneladende påtænker. Emnet og problematikken er simpelthen for alvorligt til et så ugennemtænkt forslag med et decideret tvivlsomt resultat til følge ved gennemførelse.

Tal dog med os i stedet for at jage os – så finder vi sammen muligheder.

Ejner Husted

Ejerleder og formand for SMVsilkeborg Håndværkerforening.

SE OGSÅ DORTHE JENSENS DEBATINDLÆG I MIDTJYLLANDS AVIS LINK

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!