Kære Medlemmer

Midt i krise, som ingen havde kunnet forudse eller for den sags skyld kender omfanget af, sendte SMVsilkeborg i går vedhæftede åbne brev til borgmester Steen Vindum. Allerede i aftes modtog vi borgmesterens svar, som vi med glæde har erfaret klart signalerer, at Silkeborg Kommune er klar til at hjælpe. I svaret fremgår to markante tiltag omkring fremskudte betalinger og lempelse af udeserverings afgift for vore mange caféer og restauranter. Det er vi naturligvis meget tilfredse med, men vi savner i svaret en udmelding eller indikation om, at der også ses på fremrykning af byggeprojekter, renoveringsopgaver og investeringer, der kan tilgodese netop os, SMV’ere. Disse punkter har vi d.d. forholdt borgmesteren med.

Pas på hinanden derude og go’ kamp!

De bedste hilsner på bestyrelsens vegne

 

Ejner Husted
Formand

Åbent brev til borgmester Steen Vindum
Silkeborg Kommune

 

Kommunen kan også hjælpe lokaltrængte virksomheder, lige nu! 

Selvom vores hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, har kæmpet bravt for en national redningspakke til SMV’erne så mener vi, at også Silkeborg kommune kan hjælpe ved at skabe så meget lokal efterspørgsel som muligt. De gør det allerede i en række andre kommuner – vi bør gøre det samme! 

Erhvervslivet er i knæ, og derfor har en række kommuner valgt at fremrykke opgaver for at støtte det lokale erhvervsliv, fx Københavns Kommune har fremrykket byggeprojekter for 350 millioner kroner. Det er drejer sig bl.a. om bygge-, anlægs- og serviceprojekter, der skulle være igangsat i sommerferiens tomme skoler, som nu fremrykkes. Derfor opfordrer vi i SMVsilkeborg også til, at Sil-keborg kommune ser på samme muligheder og undersøger, om noget kan fremrykkes, så vi holder hjulene og dampen i gang i det lokale erhvervsliv. 

Gode tiltag for lokale SMV’er skal smitte nu 

Det er vigtigt at se mod hvad der fungerer nu, og hvad andre gør af nye tiltag, som kan styrke de lokale virksomheder yderligere. Der er også set kommunale tiltag i retning af at give nedslag i leje til forpagtere på kultur- og fritidsområdet, ligesom der andre steder undersøges om huslejebetalinger fra trængte virksomheder, der lejer sig ind i kommunen, kan udskydes. 

Det mener vi i SMVsilkeborg også bør undersøges i vores kommune, så vores lokale virksomheder også kan komme gennem denne krise, uden at dreje nøglen om. 

Hold hånden under private leverandører og fremryk betalinger 

Et utal af SMV’erne er livsnødvendige underleverandører til det store maskineri, af samme grund har nogle kommuner nu opfordret alle forvaltninger til, økonomisk, at holde hånden under de private leverandører (SMV’erne), også selvom kommunen på nuværende tidspunkt ikke kan aftage ydelsen. Det vil sikre at virksomhederne stadig er der og kan levere til Silkeborg kommune, når krisen er ovre. 

Sidst, men ikke mindst, har nogle kommuner også valgt at undersøge om de kan fremrykke betaling af regninger, så pengene kan komme ud til virksomhederne med det samme. 

Vi kan i SMVsilkeborg ikke understrege vigtigheden nok i, at vores kommune også viser samfundssind og holder hånden under sine lokale virksomheder lige nu. Krisen går over, men det gør eventuelle konkurser m.m. ikke. 

På vegne af SMVsilkeborg 

Ejner Husted
formand 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!