I efteråret 2022 meddelte Ole Thygesen at han af tidsmæssige årsager ønskede at udtræde af SMVsilkeborg bestyrelse.

Bestyrelsen består herefter af følgende:

Ejner Husted, formand
Inge V. Iversen, sekretær
Svend Erik Møller Nielsen, kasserer
Henrik Andersen
Uffe Jacoksen
John Borghus
Thomas Juul Nørskov

I henhold til vedtægterne skal SMVsilkeborg bestyrelse bestå af fra 5 til 9 medlemmer. Med 7 tilbageværende medlemmer overholder vi således vedtægterne.

Den tilbageværende bestyrelse arbejder på og forventer på generalforsamlingen at indstille to ny medlemmer til valg til bestyrelsen med henblik på at styrke arbejdet med strategi og profilering af SMVsilkeborg.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!