Navneskiftet blev en realitet

Regnskabsåret 2019 begyndte i virkeligheden i december 2018, hvor vi igangsatte første trin på totrinsraketten ”Navneskifte i Silkeborg Håndværkerforening” til vores Torskegilde. Jf. vedtægterne skal en sådan handling godkendes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Efter et ”ja” i december 2018 kunne vi i april, på den ordinære generalforsamling, endeligt stadfæste navneændringen ”SMVsilkeborg Håndværkerforening”. En logisk spinoff af navneskiftet var nyt logo, som næsten skabte sig selv, da vi ret hurtigt i bestyrelsen enedes om, at lægge os på hjul af moderforeningen SMVdanmark og dennes logo.

 

Erfaringsudveksling, Netværk, Faglige & Kulturelle arrangementer

Til samme Torskegilde blev der lavet en lille forbrugerundersøgelse, hvor udkommet var et retningsvisende værktøj for os i bestyrelsen om, hvad I gerne ser arrangeret og vil deltage i. Ud af 22 svar kunne vi konkludere, at 3 ville ha’ Samvær, Kogt torsk og Juletræsfest, mens øvrige 19 var mere interesseret i gode kulturelle, men ikke mindst faglige arrangementer med netværk og erfa-udveksling i højsædet.

Et klart hit var vores besøg hos Mascot International i Pårup, hvor Michael Grosbøl ydmygt forklarede og fremviste det imponerende byggeri. Uden tvivl var det publikumsrekord i min periode – faktisk benyttede godt og vel 80 medlemmer sig af muligheden, hvilket i øvrigt var 20 mere end tilmeldt.

På den faglige front var vi også på bryggeribesøg i oktober hos Bryghuset Kragelund – knapt så godt besøgt som Mascot, men de knapt 20 deltagere havde en rigtig fin aften, hvor alle fik indsigt i ølbrygning og mikrobryggeridrift og bestemt ingen gik tørstige hjem.

Vi sluttede det faglige år af på behørig vis i december med foredrag fra en fantastisk veloplagt Poul Konrad Bech. Vi hørte om muligheder, chancer, hårdt arbejde, klogskab og held. Til de af jer, der ikke deltog kan jeg kun sige: der gik I glip af noget!

På den kulturelle front havde vi traditionen tro fordelagtige billetter til den lokale musical Sound of Music og tilmed afviklede vi i november det endnu mere traditionsrige Lotterispil på Skovbakken. Begge godt besøgt omend der var plads til flere på Skovbakken.

FV19 blev årets første aktivitet på den politiske scene

I samarbejde med Erhverv Silkeborg holdt vi op til FV19 2 vælgermøder i hhv. Silkeborg og Kjellerup. Egentlig var vores oplæg at holde møderne efter populært forbillede fra seneste KV med små ”stande” og partilederrunde til hvert parti, men endte med et meget traditionelt og temmelig tandløst setup med kandidater på række i et kun fysisk opløftet panel og med ordstyrere, der desværre langt fra fik udfordret panelet med de forud stillede debatoplæg fra os. Ja faktisk lykkedes det Hans Krabbe, der var ordstyrer på mødet i Silkeborg, helt at undgå vores erhvervspolitiske dagsorden. Til gengæld fik de meget få fremmødte rigelig spørgetid omkring sygehuset, uden at jeg her skal negligere netop det emne.

I Kjellerup gik det en smule bedre. Ordstyreren (den lokale helt Rasmus Viuff) havde dog læst en smule på vores spørgsmål og flere var fremmødt.

Om samarbejdet med Erhverv Silkeborg må vi konkludere, at det ikke blev den ønskede start. Og om valgmøder i fremtiden vil være en del af vores aktiviteter er sandsynligt, men endnu ikke afgjort.

Næste politiske arrangement var besøg og rundvisning på College360 med efterfølgende debatmøde med Borgmester Steen Vindum.

På en af de få meget varme sommeraftener i august, fik vi først en fin rundvisning på en næsten færdig skole og efterfølgende svarede Steen Vindum på i forvejen stillede spørgsmål. I bedste politikerstil kom borgmesteren behændigt udenom de tunge spørgsmål som f.eks. Silkeborg Kommunes strategi for erhvervsudvikling og ikke mindst den kommunale opgave det er, at sikre flere unge på erhvervsuddannelser. Han var forberedt, men ikke specielt på vores dagsorden. Aftenen gik uden skarp debat – blev vel i virkeligheden mere sommerhyggelig end politisk konkret.

Salgsfoldere, Medlemstal og Charmeoffensiv

I 2019 fik vi efter navneskifte og nyt logo, også vores såkaldte ”salgsfoldere” klar. Ja faktisk ikke bare én men hele to af slagsen. Den ene meget informativ om vores forening – den anden meget konkret og håndgribelig om kontante fordele ved medlemskab.

Meningen med disse lidt gammeldags tryksager er kort og godt, at de skal være en brik i styrkelse af vores medlemstal. Desværre er det ingen hemmelighed, at vi slet ikke er så populære, som vi allesammen her i lokalet går rundt og mener, vi fortjener at være. Faktisk daler vores medlemstal år for år, hvilket vi naturligvis ikke kan lade gå upåagtet hen. Derfor blæste vi i efteråret til angreb på flugten. En charmeoffensiv med nyt og mere tidsvarende navn, nyt og mere moderne logo og tilmed info-foldere til rådighed.

Angrebet er i gang endnu, men uden store fremskridt. Og helt faktuelt med Covid19 nedlukning det meste af første halvår 2020 kan vi vel næsten sige ”intet nyt fra medlemsfronten” bortset fra, at virksomheder igen er faldet fra medlemslisten – ikke mindst pga. Covid19. Og måske netop derfor har vi en lille opgave til alle fremmødte, der er parat til en beskeden indsats i charmeoffensivens og foreningens tjeneste: Vi har massevis af foldere med. Dem stiller vi til rådighed for jer i håbet om, at I alle vil ta’ en håndfuld med og med dem, gøre en indsats i netop jeres netværk, for nye medlemmer. Naturligvis præmierer vi for hvert eneste nye medlemskab I skaffer med valgfrit en gaveæske med 3 øl/2 glas fra et af de lokale bryghuse eller en æske med 3 flasker vin. Begge til en værdi af 300 kr.

Tak til bestyrelsen

I 2019 var der på generalforsamlingen genvalg på alle poster. En gentagelse er muligt i aften. Det er jeg meget tilfreds og taknemmelig for. Vi er en flok med forskellig baggrund og dermed i stand til, at varetage meget forskellige opgaver i bestyrelsen. Det er vigtigt for en bestyrelse. Nuvel – det er også vigtigt at forstå, at vi i perioder trækker forskelligt på hammelen, hvilket er vigtigt for selvopfattelsen i en bestyrelse, hvor vi alle arbejder frivilligt uden nogen former for honorar. Derfor vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for indsatsen i 2019. Vi har med navne- og logoskifte skrevet historie i 2019. Vi har lavet opsigtsvækkende arrangementer – lyttet til medlemmer og sat angreb ind. 2020 er fristende at tale om, da vi jo helt konkret er mere end halvt gennem året. Men det bliver en ny historie, som vi tager, når tiden er inde. Dog konstaterer jeg, at vi stadig er i arbejdstøjet – spørg bare Hjejleselskabet.

Tak til bestyrelse og alle medlemmer, der i 2019 deltog i vore arrangementer og dermed bekræftede vores arbejde. Tak for ordet og god aften.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!