Årsberetning for årett 2021

2021 skulle være året, hvor vi for alvor skulle lægge Corona-krisen bag os og igen kunne arbejde, mødes, lave arrangementer – ja vel egentlig bare ”leve” igen uden restriktioner. I dag – 16 måneder senere ved vi af bitter erfaring, at sådan skulle det ikke helt gå men også, at vi står her lige nu og mon ikke vi nu kan se tilbage frem for at grue for fremtiden hvad Covid19 angår.

Kan vi så det? Faktisk ikke helt sikkert. Flere eksperter advarer stadig om konkursbølger efterhånden som diverse Covid19-lån skal tilbagebetales til staten. Om en bølge rammer Silkeborg har jeg ingen fornemmelse af, men jeg glæder mig til stadighed over en ukuelig optimisme og vækst i Silkeborgs erhvervsliv. Kvantespring på DI’s tilfredshedsbarometer og en historisk – nærmest foruroligende lav ledighed.

Hvis vi bestemmer os for at Covid19 ligger bag os kan vi hos SMV se tilbage på et forløb, hvor vi som organisation nærmest har haft gavn af krisen og det på den allerbedst tænkelige måde. Jeg taler naturligvis ikke om ”den enes død er den andens brød” i den forstand. I hvert fald vil jeg tillade mig i denne anledning at omformulere til ”efter SMV’s indsats under krisen døde langt færre end forventet, hvilket gav SMV mere at leve af”. Med den formulering henviser jeg til det kæmpestore stykke arbejde, som SMVdanmark udførte for alle os SMV’ere i de hektiske måneder hvor landet blev lukket ned. Med SMVdanmarks direktør Jacob Brandt i spidsen har vores hovedorganisation ydet en jætteindsats for erhvervslivet under krisen – en indsats som vi alle har kunnet se i medier, nyhedsbreve m.m. For manges vedkommende har SMV’s indsats været kontant mærkbar når SMV igen og igen fastholdt folketinget i vigtigheden i, at hjælpe os små- og mellemstore virksomheder. Hermed lukker jeg helt og aldeles for en evt. debat om rigtigheden i, at udstede kontingentopkrævninger til jer for 2021. I har simpelthen aldrig fået mere for pengene end i netop 2021 – de meget få aflysninger til trods!

Og ikke alt blev aflyst i 2021. Da samfundet hen over sommeren og efteråret var normaliseret en smule var vi på søerne med dejlig Riverboat jazz – vi holdt en velbesøgt generalforsamling i Gubsø Garage, hvor vi hørte Marc Vogel fortælle om sin fantastiske passion for godt håndværk i almindelighed og Bugatti biler i særdeleshed. Godt håndværk så vi også ved virksomhedsbesøget hos Wila Maskinfabrik – 2020-vinderen af Årets Æreshåndværker. Og masser af håndværk så også de heldige, der benyttede sig af vores favorable tilbud om billetter til årets store musicaloplevelse ”Drewsen” i Jysk Musikteater. Et bankospil helt efter traditionen og Torskegilde med en hæsblæsende fortælling af Niels Dahl-Nielsen om sin overgang fra lønmodtager til driftig erhvervsmand nåede vi alt sammen før SMV-året sluttede på den kulturelle scene med den stemningsfyldte midnatskoncert i Silkeborg kirke med Silkeborg Mandskor.

Vores politiske arbejde var og er stadig med fokus på en langt større tilgang af unge på erhvervsuddannelserne. Der er 100vis af velmente tiltag, men lige nu er det at lykkes med målsætningen om mindst 25% af en ungdomsårgang på erhvervsuddannelserne omtrentligt som ja – at proklamere at Malta kan blive verdensmestre i fodbold….det virker som noget der ligger langt ude i fremtiden.

Desværre hører vi gang på gang politikere fra alle lejre udtale, at ”det er alvor nu” eller ”nu kræves der handling”, men lige lidt hjælper det. I praksis er der ingen reel målbar fremgang i statistikkerne – måske en meget  svag gennemsnitlig stigning på landsplan, men i bedste fald siger vi ”status quo” i Silkeborg, hvor vi kredser omkring 20%. I øvrigt en trist og delvis uforklarlig kovending. Jeg husker tydeligt fagbevægelsens slogan i fattigfirserne ”Arbejde til alle”. Får vi ikke vendt bøtten, så kommer sloganet til at vende på hovedet og bliver til ”Arbejdskraft til alle”. Med det kigger vi ind i en endnu hårdere konkurrence om arbejdsstyrken – et øget lønpres og en inflation, der kan komme yderligere under pres.

I SMVsilkeborg deltager og påvirker vi aktivt på 2 fronter: dels et selvbestaltet netværk, der tæller Viggo Thingaard fra 3F, Peter Stampe fra College360, Orla Madsen og jeg selv fra erhvervslivet. Vi afleverede som en vigtig milepæl i efteråret et idékatalog til Silkeborg Byråd – spækket med konkrete tiltag med henblik på at nå kommunens egen målsætning. Et af de vigtigste punkter var oprettelse af en ”Erhvervsplaymaker”, der som bindeled mellem folkeskole, erhvervsliv og ikke mindst erhvervsskolerne skal skabe bedre kendskab og direkte kontakt, parterne imellem. Som udgangspunkt blev hele vores katalog indstillet og delvist vedtaget i byrådets tidlige budgetforhandlinger, men er efterfølgende i nogen grad strandet på økonomi. Men vi giver ikke op og heldigvis virker det som om der er håb forude. Vi holder i denne tid diverse byrådspolitikere hårdt op mod det paradoksale i, at lukke øjnene for forpligtelser man i kommunen selv har indgået med påskud af økonomiske udfordringer – og det tilmed med en udsigt til en reel trussel for vores velfærd, som en kommende mangel på faglært arbejdskraft i praksis kan blive. Vi håber på en snarlig afklaring og kæmper uanset hvad, ufortrødent videre i sagens tjeneste.

Ud over dette lille netværk deltager jeg også i Silkeborg Kommunes Lærlingenetværk, hvor 7 arbejdsgiverrepræsentanter sammen med folk fra College360 arbejder for større anerkendelse af de erhvervsuddannelserne. Bl.a. indføres fra 2022 et ”borgmesterhåndtryk” til alle nyuddannede – et arrangement, der løber af stablen d. 5. maj på det gamle rådhus.

Jeg vil slutteligt gerne takke alle medlemmer, der har deltaget i et eller flere af vore arrangementer i 2021. Tilmed ved samme lejlighed opfordre til i fremtiden at møde endnu mere talstærkt frem. I bestyrelsen fornøjes vi skam over arrangementerne, men de er jo lavet til glæde for jer medlemmer. Så jeg glæder mig til at vi ses – hold øje med email og aktivitetskalenderen – der er meget godt i vente.

Også alle i bestyrelsen skal have en tak for samarbejdet. Vores forskellighed er vores styrke og det er en stadig fornøjelse at arbejde sammen med jer.

På bestyrelsens vegne

Ejner Husted

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!