Årets ordinære generalforsamling blev afviklet onsdag d. 20. april 2022 på College 360.

Formande Ejner Husted aflagde en beretning for foreningens virksomhed det forløbne år – den kan læse i særskilt opslag under nyheder.

Årsrapporten vist et overskud på 21.463 kr og en egenkapital på 2.459.905 kr.

Der var genvalg til bestyrelsen og af revisor.

I forbindelse med generalforsamlingen udnævntes også Årets Æreshåndværker.

Efter generalforsamlingen var der besøg af en veloplagt Helle Gade – Silkeborg borgmester fra januar i år.  Hun fortalt om hendes visioner for Silkeborg og slog herunder fast at et velfungerende erhvervsliv var forudsætningen for velfærdstiltagene i byen.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!