Om blot få år står vi og mangler 99.000 faglærte på landsplan med mindre, at vi nu sætter alt ind på at få flere af de unge til at interessere sig for en erhvervsuddannelse. Også her i Silkeborg skal vi løfte den opgave. Og her gør kommunen bare ikke nok.

Fælles debatindlæg i Midjyllands Avis af

Formand for DI Silkeborg-Viborg Peter Stampe
Formand for SMV Silkeborg Ejner Husted
Formand for AOF MIDT Viggo Thinggaard
Erhvervsmand Orla Madsen

De svejser, de tømrer, de murer, de snitter, de plejer, de klipper, laver mad og mange andre ting. De er alle faglærte med en erhvervsuddannelse i ryggen. Og dem har vi i den grad brug for, da vi ellers risikerer lavere produktivitet, lavere vækst og færre penge til velfærd.

Sidste år skulle mindst hver fjerde af de unge (25 pct.) vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Og den andel er det meningen skal nå op på 30 pct. i 2030. Sådan lød målsætningen fra Silkeborg Kommune for år tilbage, da man ønskede, at lægge sig op ad den nationale målsætning.

Men tal fra uddannelsesstatistik.dk samt DI-beregninger viser, at blot 19,1 pct. af de unge efter grundskolen valgte en af erhvervsuddannelserne i Silkeborg i 2020, hvilket tilmed var et fald i forhold til året før, hvor andelen lå på 19,5 pct. Målet blev altså ikke nået i 2020. Og dermed er kommunen allerede bagude med at leve op til dens egne målsætninger, og det bliver så langt sværere at nå målet om 30 pct. i 2030.

Det var byrådet, der besluttede at opstille en målsætning for, hvor mange af de unge der skulle vælge erhvervsuddannelses-vejen. Dermed må vi også antage, at Silkeborg Kommune vil lægge sig i selen for at leve op til målsætningerne.

Samtidig viser tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), at der om få år vil mangle 99.000 faglærte på landsplan. Så det er nu, at kommunen konkret skal åbne de unges øjne for mulighederne med en erhvervsuddannelse.

10. klasse på College360
Et effektivt værktøj til det formål er at placere et 10. klasse-center sammen med en erhvervsskole, som College360. Sådan som de har gjort det i Horsens og i Randers og sådan, som vi har efterspurgt det tidligere på møder med borgmesteren, formanden for Børne- og Ungeudvalget og en række embedsfolk. Uden det reelt og målrettet er blevet fulgt op.

Med en sådan placering af 10. klasse-center kan man kombinere det bedste fra folkeskolens obligatoriske fag med den kompetence som de uddannelsesinstitutioner har inden for de erhvervsfaglige fag. Og på den måde åbne de unges øjne for at blive tømrer, murer, kleinsmede, elektrikere eller hvad de finder spændende.

Mere skole/virksomhed samarbejde
Folkeskolerne har siden 2014 med skolereformen skullet samarbejde med det omkringliggende samfund. Og siden 2017 har det yderligere været en forpligtigelse for skolerne at samarbejde med det lokale erhvervsliv. Det synlige udkomme af den forpligtelse er projektet ”Kloge Hænder”, men er det nok? Tydeligvis ikke nok iflg. statistikkerne, der har det med at afsløre virkeligheden.

Eksempelvis kunne man også ansætte en såkaldt erhvervsplaymaker, som de f.eks. har i Aalborg. En sådan fungerer som bindeled mellem virksomhederne og folkeskolen i forhold til samarbejdet i den åbne skole. Erhvervsplaymakeren indgår aftalen med virksomhederne, udarbejder indholdet og efterfølgende udbyder forløbet til skolerne i Aalborg.

Hver tredje STX-student kommer ikke videre
I Silkeborg var godt hver tredje af studenterårgangen fra 2017 endnu ikke kommet videre i uddannelse i efteråret 2019 – altså mere end to år efter de fik studenterhuen. Vi ser et kæmpe potentiale i netop STX-studenterne og for de unge, der har hænderne skruet rigtigt på, venter der i dag en fantastisk karriere forude med en erhvervsuddannelse. Derudover er en erhvervsuddannelse jo også et godt udgangspunkt for at læse videre på for eksempel et erhvervsakademi eller universitet. Burde vi ikke rette fokus på, hvordan vi laver koblingen mellem STX og Erhvervsuddannelserne så vi får udnyttet potentialet bedst muligt? En opgave der ikke alene ligger hos den kommunale studievejledning, men et forhold som alle interessenter har ansvar for!

Mere dialog
Vi har ved flere lejligheder, f.eks. i forummet ”Sammen om Silkeborg” efterlyst synlighed i indsatsen – tal og opgørelser, men vi ser ingen reel handling. Vi vil derfor invitere borgmesteren Steen Vindum, formanden for Børne- og Ungeudvalget Søren Kristensen, samt formanden for Arbejdsmarkedsudvalget Morten Høgh til et dialogmøde, så vi sammen kan finde en vej, dels for at få koblet et 10. klassecenter tæt sammen med College360, men ikke mindst for at få mere fart og action på området og synlighed i indsatsen.

Succespotientiale                                                                                                                                    

Vi vil tillade at gøre opmærksom på, at de fleste af de allerstørste erhvervssucceser i Danmark er grundlagt af faglærte håndværkere, i flæng kan nævnes LEGO, GRUNDFOS, DANFOSS, AVK og et utal af mindre og mellemstore virksomheder – også lokale, i absolut særklasse fantastiske succeshistorier gennem de sidste 100 år.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!