Det ligger nu fast at det ikke bliver muligt at afvikle den ordinære generalforsamling på den oprindeligt fastsatte dato med fysisk fremmøde. Generalforsamlingen udsættes derfor til et senere tidspunkt idet vi prioriterer afholdelse med fysisk fremmøde.

På grund af nedlukningen som følge af COVID-19 har der kun været stærkt begrænset mulighed for at gennemføre medlemsarrangementer det seneste år. Det er selvfølgelig en stor begrænsning i vor aktivitet hvilket imidlertid ikke betyder du ikke har fået noget for dit kontingent. Under hele pandemien har vores moderorganisation SMVdanmark været en markant røst når det drejer sig om at tale de små og mellemstore virksomheders sag.

I takt med at vaccinationerne rulles ud og samfundet igen langsomt genåbnes satser vi dog på at gennemføre en række arrangementer de resterende måneder af 2021.

Der er nu taget inititativ til indkaldelse af bestyrelsen og i takt med at planerne bliver lagt for resten af 2021 vil hjemmesiden blive opdateret ligesom medlemmerne vil blive orienteret i nyhedsmails.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!