opmaaling

SMV silkeborg

Silkeborg Håndværkerforening

Vi anmoder venligst om at henvendelser til den samlede bestyrelse KUN sendes til formand og/eller sekretær – aldrig  den samlede bestyrelse.

BESTYRELSEN

FORMAND

Ejner Husted, direktør
Kragelund Møllevej 4, 8600 Silkeborg
Tlf 40 51 35 65, mail ebh@nhs-maskinfabrik.dk
Valgt i 2017. På valg i 2023.

SEKRETÆR

Inge V. Iversen, direktør
Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby
Tlf 22 94 28 31, mail laasbytelt@hotmail.com
Valgt første gang i 2021. På valg i 2024.

KASSERER

Svend Erik Møller Nielsen, statsautoriseret revisor
Marienlundsvej 37, 8600 Silkeborg
Tlf. 40 42 99 96, mail semn@smvsilkeborg.dk
Valgt første gang i 2013. På valg i 2025.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen
Henrik V. Andersen, isolatør
Hvinningdalvej 84, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 67 22, mobil 28 40 93 05, mail silkeborg-isolering@mail.dk
På valg i 2023.

Uffe Jacobsen, direktør
Paradisbakken 6, 8600 Silkeborg
Tlf. 87 70 34 00, mobil 20 88 73 74, mail utj@sbv.dk
Suppleret ind i 2011. På valg i 2025.

John Borghus, malermester
Kroghsvej 18, 8600 Silkeborg
Mobil 23 39 34 10 mail info@wborghus.dk
Valgt første gang i 2009. På valg i 2024.

Thomas Juul Nørskov, fotografmester
Ved Hegnet 10, 8600 Silkeborg.
Tlf. 25 32 32 33, mail thomas@juulfotografi.dk
Valgt i 2017. På valg i 2023.

 

Revisor
Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!