Overskudsandele fra Varelotteriet

Hvert år modtager SMV silkeborg en overskudsandel fra de lodder som er solgt i Varelotteriet i Silkeborg-området.

Beløbet anvendes i henhold til en særlig vedtægt. I henhold til denne skal beløbet anvendes til tilskud til faglige formål såvel som kulturelle aktiviteter i Silkeborg.

Det er SMV silkeborg som beslutter hvorledes dette beløb fordeles.