construction-646914_1920-1

UDVALG OG REPRÆSENTATION

Med vedtagelse af ny vedtægter på den ordinære generalforsamling i 2018 afgør bestyrelsen selv fra år til år om den vil nedsætte et forretningsudvalg. Der er pt. ikke nedsat noget forretningsudvalg.

UDVALG

Rabataftaleudvalg
Uffe Jacobsen og Thomas Juul.

REPRÆSENTATION

Silkeborg Håndværkerforenings bestyrelse udpeger en række poster til forskellige bestyrelser.

Repræsentant i bestyrelsen for Silkeborg Ungdomsskole
Lars Lundgaard Nielsen. Valgperiode som byrådet.

Repræsentant i bestyrelsen for Silkeborg Produktionsskole
Kurt Poulsen. Indstillet af CAD. Valgperiode som byrådet.

Fanevagt
Henrik V. Andersen

Repræsentant i SMV danmark (HIS Udvalget)
Kurt Pedersen

Delegeret i Varelotteriet
Svend Erik Møller Nielsen

Repræsentant i bestyrelsen for Silkeborghus
Flemming Heiberg. Udpeget november 2017 og 2019. Valgperiode 2 år.

Bestyrelsen for Sv. Aage Rasmussen og hustrus mindelegat
Ejner Husted. Født medlem som formand for SMVsilkeborg (Silkeborg Håndværkerforening).

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!