hus

Stærkt Netværk

SMV silkeborg, der helt frem til 2019 hed Silkeborg Håndværkerforening, er Silkeborgs næstældste forening. Foreningen har gennem mere end 150 år været en aktiv medspiller i lokalsamfundet og har været aktiv ved etableringen af betydelige lokale initiativer.

Det drejer sig blandt andet om etableringen af Teknisk Skole – nu College 360 -, ligesom man gennem fonden Silkeborg Teater har været blandt initiativtagerne i forbindelse med etablering af Jysk Musikteater, KunstCentret Silkeborg Bad og Fonden Musical Silkeborg (Musicalfondens aktiviteterne videreføres fra 2017 af Jysk Musikteater).

I dag er SMV silkeborg fortsat aktiv på en række områder.

SMV silkeborg

  • Taler de små og mellemstore industri- og håndværksvirksomheders sag i lokale ervhervsforhold.
  • Arrangerer  faglige og sociale møder og sammenkomster  for sine medlemmer.
  • Tilbyder gennem tilslutningen til SMV danmark en lang række medlemsfordele.
  • Tilbyder gennem medlemskab af Rabatportalen betydelige rabatter til medlemsvirksomhederne.
  • Foretager gennem legater årligt udlodninger til flere lokale initiativer

SMV silkeborgs økonomiske fundament består af

  • Medlemskontingent og deltagergebyrer fra medlemmerne
  • Overskudsandel fra Varelotteriet som anvendes til sociale og faglige tiltag for medlemmerne
  • Gennem afkast af den kapital tidligere bestyrelser har betroet os!
Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!