Legatpenge til unge under 25 år

Det Jones’ske Handels- og Håndværkerlegat blev stiftet i 1973 i Silkeborg.

Ifølge fundatsens § 4 skal legatets årlige nettoindtægt »anvendes til støtte af videre uddannelse for virkelig energiske og dygtige unge mennesker – kvinder såvel som mænd – der er udlært inden for en af lærlingelovens to faggrupper, nemlig enten butiks-, handels- og kontorvirksomhed eller håndværk og industri m. v. og således har opfyldt lovens bestemmelser om opnåelse af lærebrev og eventuelt inden for faget foreskreven fagprøve eller om bestået svendeprøve eller hvad der inden for faget er sidestillet hermed. Legatnydere må ved tildelingen ikke være fyldt 25 år. Fortrinsberettigede er personer boende i Silkeborg Kommune.«

Legatet bestyres af Silkeborg Byråd. Forinden den årlige uddeling finder sted, skal indkomne ansøgninger forelægges henholdsvis bestyrelsen for HandelSilkeborg og bestyrelsen for Silkeborg Håndværkerforening, der hver for sig afgiver indstilling til legatets bestyrelse.

Legatet kan kun søges i perioden fra slut juni til august måned hvert år. Ansøgninger der kommer uden for denne termin vil ikke blive taget i betragtning.

Der henvises til Silkeborg Kommunes hjemmesiden, hvor nærmere betingelser er anført.

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Legater/Det-jonesske-handels-og-haandvaerkerlegat

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!