sand

SMV silkeborg uddeler hvert år fra Silkeborg Teater og overskudsandel fra Varelotteriet.

Midlerne vil primært blive anvendt til formål i foreningens geografiske område. Man er velkommen til at søge midler, men SMV silkeborgs bestyrelse kan også på eget initiativ tage beslutning om donationer.

Den Selvejende Institution Silkeborg Teater

Er en fond hvor bestyrelsen for SMV silkeborg disponerer hele overskuddet til kulturelle formål i Silkeborg.

Overskudsandel fra Varelotteriet

Hvert år disponerer SMV silkeborg bestyrelse over en overskudsandel fra lodder i Varelotteriet solgt i Silkeborgs nærområde. Beløbet anvendes til faglige aktiviteter og kulturelle formål i Silkeborg.

SMV silkeborg (Silkeborg Håndværkerforening) har indstillingsret i to lokale legater efter lokale erhvervsfolk.

Mindelegater stiftet af to af Silkeborgs driftige erhvervsfolk uddeles hvert år til lokale virksomheder eller borgere. De har hver deres egen legatbestyrelse, men SMV silkeborgs bestyrelse har indstillingsret.

Fabrikant Sv. Aage Rasmussen og Hustru’s Mindelegat

En fond hvor bestyrelsen for SMV silkeborg har mulig for at indstille legatmodtagere.

Det Jones’ske Handels- og Hånværkerlegat

En fond administreret af Silkeborg Kommune, hvor bestyrelsen for SMV silkeborg kan indstille legatmodtagere.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!