I 1956 indviedes den tredje teaterbygning på Torvet i Silkeborg – efter at den foregående var blevet Schalburteret under krigen.

Ejer af bygningen blev Den Selvejende Institution Silkeborg Teater. Den selvejende institution er stiftet af SMV silkeborg (Silkeborg Håndværkerforening) og institutionens bestyrelse består af 7 – 9 personer der udpeges af SMV silkeborg . I praksis har de to bestyrelser igennem tiden været identisk.

Foreningen var herefter alene lejer af laugssalen i Teaterbygningen også efter at Den Selvejende Institution Silkeborg Teater i 1979 måtte afhænde denne til Jyske Bank som følge af en dårlig økonomi.

Den Selvejende Institution Silkeborg Teater eksisterer stadig i dag med en grundkapital på ca. 2.500.000 kr. og fungerer i realiteten som en fond.

I henhold til vedtægterne er fondens formål at tilvejebringe mulighed for opførelse af teater og andre kulturelle aktiviteter i Silkeborg og i øvrigt at bidrag med støtte til almene og kulturelle formål.

Silkeborg Teater udlodder hvert år sit overskud til anvendelse indenfor fondens formålsparagraf. Således står Silkeborg Teater bag indskud der gjorde de muligt at oprette Kunstcentret Silkeborg Bad, bygningen af Jysk Musikteater og Fonden Musical Silkeborg blandt andre gode formål. Fonden Musical Silkeborg er i 2017 blevet nedlagt og aktiviteten er overtaget af Jysk Musikteater.

På grund af det særdeles lave renteniveau er der i disse år forholdsvis beskedne midler til rådighed for udlodning. Men man er velkommen til at sende en ansøgning – idet udlodninger primært går til lokale kulturelle aktiviteter. Beslutning om udlodninger foretages i forbindelse med udarbejdelse af årsrapport i marts – april måned.

Du kan downloade institutionens vedtægter ved at klikke her LINK

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!