DEN SELVEJENDE INSTITUTION SILKEBORG TEATER

Bestyrelse
Bestyrelsen i Den Selvejende Institution Silkeborg Teater består i henhold til vedtægterne af 7 – 9 medlemmer, og udpeges af bestyrelsen for SMVsilkeborg (Silkeborg Håndværkerforenin)g.

Det har været fast praksis gennem flere år at de to bestyrelser er identiske.

Bestyrelsen.

REPRÆSENTATION

Repræsentant i bestyrelsen for Kunstcentret Silkeborg Bad
John Borghus

Repræsentant i bestyrelsen for Den selvejende Institution Jysk Musikteater Silkeborg
Ejner Husted

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!