På generalforsamlingen torsdag d. 19. april 2018 blev tidligere redaktør Aksel Evin Olesen udnævnt som Æresmedlem i Silkeborg Håndværkerforening.

Foreningen har herefter to æresmedlemmer, idet direktør Ole Vestergaard i forbindelse med 150 års jubilæet i 2013 blev udnævnt.

Kasserer Svend Erik Møller Nielsen motiverede valget således:

“I henhold til Silkeborg Håndværkerforenings indtil i dag gældende vedtægter lyder det i § 6 at ”Når anledning dertil gives, kan æresmedlemmer udnævnes.”

Igennem foreningens 155 år har mange enkeltpersoner været inde over foreningens bestyrelse og har taget del i arbejdet og har på den måde præget foreningens udvikling.

Der er ingen formelle krav om at et æresmedlem skal have en vis alder eller om hvor længe han skal have været medlem af foreningen, henholdsvis bestyrelsen eller om man skal have beklædt noget bestemt tillidshverv. For den sags skyld er der heller intet krav om at han skal være medlem af foreningen.

Eneste krav er at ”anledning skal gives”.

Jeg har ikke været medlem af bestyrelsen i forfærdeligt mange år, men spørgsmålet har dog i den tid tidligere været rejst – altså om anledning var givet.

Som I kan forstå, har vi igen drøftet, om der er anledning til at udnævne et æresmedlem.

Den siddende bestyrelse var enige om, at for at anledning skulle gives, skulle den pågældende have været medlem af foreningen og aktiv i bestyrelsen i en længere periode og at den pågældende også skal have været med til at profilere foreningen.

I anledning af 150 års jubilæet fandt den daværende bestyrelse anledning til at udnævnte et Æresmedlem – nemlig Ole Vestergaard, der pt. er foreningens eneste æresmedlem. Ole Vestergaard var en aktiv og markant formand for foreningen i 12 år i perioden fra 1993 til 2005, men sad i bestyrelsen endnu længere tid.

Vi har nu kikket grundigt rundt i medlemskredsen og har fundet en kandidat til at blive udnævnt som Æresmedlem.

Den pågældende opfylder klart kriteriet om at have været medlem af foreningen i mange år og igennem en længere årrække at have taget del i arbejdet i bestyrelsen, ligesom han har været udpeget af bestyrelsen til at varetage ”eksterne” hverv, og i øvrigt har været med til at yde assistance til foreningen.

Det er sket med stor ildhu og entusiasme – og den pågældende er aldrig gået af vejen for en skarp debat. Han er utålmodig og har et iltert temperament og gør ikke forskel på ven eller fjende når han jævnligt deler drøje hug ud til højre og venstre, hvis ikke tingene går hans vej eller han syntes at tingene går for langsomt.

Han tager ivrigt del i samfundsdebatten og går ikke af vejen for et raskt personangreb, hvis han skønner, at det tjener sagen.

Det er nu åbenbart for enhver, at en enstemmig bestyrelse har besluttet at udnævne

Tidligere redaktør Aksel Evin Olesen

Som æresmedlem i Silkeborg Håndværkerforening.

Aksel Evin Olesen sad i foreningens bestyrelse igennem mange år og har varetaget hvervet som sekretær. Han har været vor repræsentant i Kunstcentret Silkeborg Bad og Jysk Musikteaters bestyrelse og han har gennem nu flere år været næsten fast rejseleder på foreningens studieture.

Når jeg siger at det var en enstemmig bestyrelsesbeslutning må jeg dog tage et lille forbehold, da jeg selv havde min betænkelighed ved udnævnelsen.

Som kasserer i foreningen piner det mig, at udnævnelsen er ledsaget af kontingentfrihed, som i dette tilfælde gives til det medlem som hvert år er den første der betaler sit kontingent.

Min betænkelighed grunder også i, at jeg heller ikke helt har glemt, at du på forrige års generalforsamling fremsatte et forslag, hvis formål var at frarøve foreningen råderetten over formuen på 2 ½ millioner kr. i Fonden Silkeborg Teater.  Da du efterfølgende har erkendt dette fejlskud – jeg tror lige frem du brugte ordet ”at du havde dummet dig” – har vi valgt ikke at lade det komme dig til skade.”

Æreshåndværker 2018 og Æresmedlem – fra venstre John Borghus, Michael Grosbøl og Aksel Evin Olesen

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!