SMVsilkeborg har givet tilsagn om støtte til bevarelse af Hjejlen – men ikke ubetinget…

SMVsilkeborg – som er det ny navn for Silkeborg Håndværkerforening – har været medspiller og medinitiativtager ved etableringen af væsentlige institutioner i Silkeborg gennem foreningens 157-årige historie. Det er institutioner som Teknisk Skole (nu College 360), ”Håndværkerforeningen” på Torvet i 3 versioner (teaterbygninger), Jysk Musikteater, Silkeborg Bad for at nævne væsentlige ting.

Vi kan derimod ikke bryste os af at have været med ved etablering af vel byens væsentligste vartegn Hjejlen – af den grund af Hjejlen blev sat i søen i 1861. Altså 2 år før Håndværkerforeningen blev stiftet.

Det håber vi at vi kan rette op på nu idet en enig bestyrelse har besluttet give et tilsagn om økonomisk støtte til en redningsplan for Hjejlen – men ikke betingelsesløst!

Effektuering af tilsagnet vil afvente at vi får forelagt en bæredygtig plan for en videreførelse af Hjejleselskabets aktiviteter hvor man ikke kun lukker hullet forårsaget af Coronakrisen men også løser de strukturelle og kapitalmæssige udfordringer.

Vi er fuldstændigt på det rene med at vort bidrag nominelt langt fra er tilstrækkelig til at sikre det økonomiske grundlag for rekonstruktionen, men vi håber vi med vort tilsagn kan være med til at sende et stærkt signal både til selskabets bestyrelse og til andre aktører i Silkeborg.

Igennem flere år har fortællingen om Hjejleselskabet været vinklet negativt med fokus på en vedligeholdelseskrævende flåde og en stram økonomi. Tiden er inde til at bestyrelsen for Hjejleselskabet fremlægger den plan som skal sikre et helt anderledes positivt fokus nemlig den fantastiske historie om Hjejlens og Silkeborgs fælles historie og Hjejlen som ambassadør for naturoplevelser i Søhøjlandet.

SMVsilkeborg har på det nævnte vilkår givet tilsagn om et bidrag på 250.000 kr. Det er et bidrag vi disponerer fra vor opsparede formue. Vi er af den opfattelse at en ekstraordinær situation kræver et ekstraordinær bidrag. Og at vi også på den måde er med til at varetage vore medlemmers interesse.

Det er dog vigtigt at slå fast at bidraget ikke vil hæmme os i vore muligheder for vor fremtidige aktiviteter for være egne medlemmer.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!