maaling

Silkeborg Håndværkerforening får nyt hjemsted!

Silkeborg Håndværkerforening har indgået en aftale med Tekniske Skole Silkeborg, der fremadrettet vil lægge lokaler til for bestyrelsesmøder og faglige arrangementer i Håndværkerforeningen. Da Teknisk Skole i tidernes morgen blev til på initiativ af og i en periode holdt til i Silkeborg Håndværkerforening lokaler, kan man godt tale om en slags aftægt. Der bliver dog ikke tale om aftægt i ordets bogstavelig forstand, idet Silkeborg Håndværkerforening fortsat er i fuldt virke og har en velpolstret økonomi.

Bestyrelsen i Silkeborg Håndværkerforening har gennem en længere periode drøftet muligheden for at finde et billigere domicil.

I 2012 indrettede Silkeborg Håndværkerforening sig med sin laugssal i ejendommen Viborgvej 81 i Skægkær. Indretning var ideel og levede fuldt op til de behov som foreningen havde for mødefaciliteter og til at aktivere foreningens historiske effekter.

Uagtet en fornuftig husleje udgjorde de samlede udgifter ved driften af lejemålet imidlertid så stor en post, at foreningen skulle anvende en uforholdsmæssig stor del af kontingentindtægterne til formålet. Og de samlede udgifter stod ikke mål anvendelsen og forsøg med at leje lokalerne til andre foreningen lykkedes ikke i tilstrækkeligt omfang.

Bestyrelsen har derfor over en periode vurderet hvilke muligheder man havde for en alternativ løsning. En kontakt til direktør John Staal fra Teknisk Skole viste sig at give løsningen, idet Teknisk Skole var villig til at lægge lokaler til Silkeborg Håndværkerforenings fremtidige aktiviteter.

Silkeborg Håndværkerforening vil altså fremadrettet holde sine bestyrelsesmøder på Teknisk Skole og også i et vist omfang afholde medlemsmøder her. Silkeborg Håndværkerforening har imidlertid en langvarig tradition for at afvikle nogle af sine medlemsmøder rundt om hos virksomheder i området.

Begge parter er særdeles tilfreds med aftalen. Rent faktisk er det Silkeborg Håndværkerforening, der lagde spiren til det, som skulle blive til Teknisk Skole – det skete så langt tilbage som i 1863. Så man kan vist roligt sige, at det er lidt historisk vingesus over aftalen. Det første år havde Teknisk Skole nemlig til huse hos Håndværkerforeningen.

Silkeborg Håndværkerforening har tidligere holdt til på Torvet i Silkeborg, idet man gennem tiden har ejet tre bygninger der. Den første blev opført i 1870 og erstattedes allerede i 1896 med en ny, som var tegnet af Anton Rosen. Denne bygning blev i Schalburgteret i 1945 og en ny blev rejst i 1956. I 1979 måtte man imidlertid af økonomiske årsager afhænde bygningen til Jyske Bank. Silkeborg Håndværkerforening opretholdt dog sin laugssal i lejede lokaler i bygningen endnu en årrække.

Efter en væsentlig forhøjelse af huslejen på Torvet var man en periode hjemløs, idet de historiske effekter fra Laugssalen blev opmagasineret indtil man i 2012 flyttede til lokalerne i Skægkær.

De historiske effekter bliver igen midlertidig opmagasineret på Teknisk Skole, men det er planen at disse skal indgå som dekorationer i et særligt repræsentationslokale, når Teknisk Skole inden for de næste år flytter i ny lokaler.

Silkeborg Håndværkerforening er fortsat en solid forening med en velpolstret økonomi, så det er ikke af økonomisk nød man vælger løsningen. Man anser det derimod for at være udslag af rettidig omhu, idet man med den ny konstruktion i højere grad har mulighed for at varetage medlemsinteresserne.

01.10.2016

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!