Formand Ejner Bøjlesen Husted aflagde på den ordinære generalforsamling i SMVsilkeborg onsdag d. 17. april 2024 denne beretning.

2023 var for SMVsilkeborg et jubilæumsår – nuvel – 160 år er normalt ikke noget man i den forstand fejrer og det gjorde vi såmænd heller ikke på nogen måde.

Sidste års beretning var dog pga. 160-året for vores stiftelse, præget af tilbageblik og et generelt parallelbillede af dengang og nu – hvad vi kommer af og hvor vi er nu. Jeg talte om krise i foreningslivet overalt i Danmark og påpegede, at gjorde vi ikke i SMVsilkeborg en ekstraordinær indsats, ville krisen også ramme os.

Gjorde vi så det i 2023? -ja det kan I tro, selvom I måske først for alvor kan se det i år.

I februar måned havde jeg fornøjelsen af at være indlægsholder på en strategidag for den socialdemokratiske byrådsgruppe samt øvrige medlemmer fra deres lokalafdeling. Afslutningsvis listede jeg en række udsagn op om SMVsilkeborg – hvem vi er og hvad vi arbejder med og for. Afslutningsreplikken var “Så pas på derude – man bør være gode venner med os”
Hvad var meningen med det? -jo, at nok har vi et stort fokus på netværk og kultur, men vi arbejder samtidig politisk for hele områdets SMV’ere og rammes vi der, så melder vi os på banen – altid konstruktivt og ordentligt.

I starten af 2023 luftede vi derfor i samarbejde med Silkeborg Business et idéoplæg til borgmester Helle Gade og koncerndirektør Peter Sinding. Idéen var at vi som en treenighed – Silkeborg Kommune, Silkeborg Business og SMVsilkeborg skulle arrangere en erhvervsuddannelses konference – lokal, men med et landsdækkende islæt. Hovedformålet var naturligvis at sætte fokus på erhvervsuddannelserne i almindelig og Silkeborg som uddannelsesby i særdeleshed.

Idéen er som sådan ikke aflivet, men vi har ikke kunnet spore kommunens ildhu og interesse for at deltage i projektet. Det ærgrer os naturligvis, men vi må jo acceptere at ikke alle gode idéer skal blive til noget. Se det var pænt pakket ind og det skyldes bland andet, at borgmesteren flere gange har beskyldt SMVsilkeborg for at være negative og kritiske i vores udtalelser om byrådets og kommunens arbejde på området.
Jeg vil gerne understrege, at hvis vi er negative og kritiske så er det ikke overfor det der sker og slet ikke personligt. Kritikken går mod, hvad der ikke sker og værst: de ting der sker uden vores indspil og medvirken til beslutninger trods det, at vi på mange områder besidder åbenlyse kompetencer.
Heldigvis fornemmer vi en stor velvilje for SMVsilkeborg fra borgmesteren, byrådet og embedsværket. Fornemmelsen bygger vi på et dugfriskt dialogmøde vi havde så sent som i mandags, hvor luften blev renset og fremadrettede kommunikationskanaler blev aftalt. Vi ser derfor frem mod øget indflydelse og et konstruktivt samarbejde med Silkeborg Kommune fremadrettet.

På den ordinære generalforsamling blev nyt blod valgt ind i bestyrelsen og med det startede vi et kortlægningsarbejde, dels med formålet at få en mere dynamisk arbejdende bestyrelse, men også et fokus på forenings grundlag og vores fremtidige retning. Det arbejde er endnu ikke afsluttet, men trods det ser vi allerede spæde og meget tilfredsstillende resultater. Godt nok taler jeg om januar 2024 når jeg nævner det seneste Torskegilde, men det blev netop gennemført i helt andre rammer end vanligt og også på et nyt tidspunkt. Om det var det ene eller det andet parameter der gjorde forskellen ved jeg ikke, men deltagerantallet var rekord højt og de efterfølgende tilkendegivelser har været enormt positive. Et andet målbart og meget positivt resultat er aftenen i aften – igen med et rekordhøjt deltagerantal. Det vidner om, at strategien om at nedprioritere historikken og i stedet sætte kunden – jer medlemmer – i fokus med interessante indlægsholdere, garneret med boblende oplevelser på glas er en vej, der virker.

Dermed sagt byder fremtiden på mere af samme skuffe og mindre fra skuffen med gamle, stolte traditioner. I 2024 bliver der således ingen Riverboat sejlads og heller ikke kirkekoncert med vores deltagelse. For begge arrangementers vedkommende beror beslutningerne på manglende deltagelse fra jer – kunderne. Og det netop der vi har vores fokus – at lave arrangementer for jer, som I har lyst til at deltage i.

Kortlægnings- og strategi arbejdet fortsætter her i 2024 og når bare I fortsat bakker op, så garanterer jeg til gengæld, at vi i bestyrelsen sætter alle kræfter ind og holder fokus på at skabe værdi i jeres hverdag. Det være sig politisk som kulturelt og også økonomisk. Sidstnævnte begrænser sig dog til SMVdanmarks rabatportal.
Og når vi nu nævner SMVdanmark så glem ikke det store sikkerhedsnet som jeres medlemskab med os giver med fri adgang til sparring om HR, jura, økonomi med mere og det politiske aktiv som SMVdanmark er for os alle på Christiansborg.

Jeg vil slutteligt gerne takke alle medlemmer, der har deltaget i et eller flere af vore arrangementer i 2023. Tilmed ved samme lejlighed opfordre til i fremtiden fortsat at møde talstærkt frem. I bestyrelsen fornøjes vi skam over arrangementerne, men de er jo lavet til glæde for jer medlemmer. Så jeg glæder mig til at vi ses – hold øje med email og aktivitetskalenderen – der er meget godt i vente.
Også alle i bestyrelsen skal have en tak for samarbejdet. Vores forskellighed er vores styrke og det er en stadig fornøjelse at arbejde sammen med jer.

På bestyrelsens vegne
Ejner Husted

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!