Den ordinære generalforsamling i SMVsilkeborg i august resulterede i en lidt ændret sammensætning af bestyrelsen i foreningen.

Kune Hesel havde forladt bestyrelsen i løbet af året og den hidtidige sekretær Kurt Nymark ønskede ikke genvalg. Efter indstilling fra bestyrelsen besluttede generalforsamlingen kun genbesætte den ene post, idet vedtægterne nu hjelmer mulighed for en bestyrelse helt ned til 5 medlemmer.

Valget medført genvalg af John Borghus og nyvalg af Inge V. Iversen.

Det blev således en ganske historisk beslutning idet det er første gang i foreningens 164-årige historie at en kvinde er valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af (fra venstre) Henrik Andersen, Uffe Jacobsen, John Borghus, Ole Thygesen, Inge V. Iversen (sekretær), Svend Erik Møller Nielsen (kasserer), Ejner Husted (formand) og Thomas Juhl Nørskov.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!

Inge Iversen