Bestyrelsen i SMVsilkeborg har konstitueret sig på et bestyrelsesmøde afholdt onsdag d. 15. september 2021.

Medens der var genvalg til formand Ejner Husted og kasserer Svend Erik Møller Nielsen skulle der vælges en ny til posten som sekretær, idet Kurt Nymark havde besluttet sig for at træde ud af bestyrelsen på den ordinære generalforsamling.

Nyvalgt medlem til bestyrelsen Inge V. Iversen fra Jysk Festudlejning blev af en enig bestyrelse udpeget til at overtage hvervet som sekretær.

Inge V. Iversen driver sammen med hendes ægtefælle Hans Iversen Jysk Festudlejning i Låsby.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!