Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling onsdag d. 25. august 2021 kl. 17.00.

Generalforsamlingen afholdes hos GUBSØ GARAGE, Gubsøbakken 5, Silkeborg

Af hensyn til generalforsamlingens øvrige programpunkter er tilmelding NØDVENDIG – program og tilmelding via dette LINK

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 5.

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning, herunder redegørelse for aktiviteter i Den selvejende Institution Silkeborg Teater.
 3. Aflæggelse af revideret årsrapport.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 1. Behandling af indkomne forslag.
 2. Valg til bestyrelse.
  Efter tur afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

  • På valg er: John Borghus og Ole Thygesen. Kuno Hesel er udtrådt af bestyrelsen i løbet af perioden.
 1. Valg af revisor.
  • På valg er Partner Revision statsautoriserede revisorer.

8. Eventuelt.

Jf. vedtægterne skulle generalforsamlingen være afholdt senest udgangen af april måned. COVID-19 restriktioner var imidlertid til hinder for en generalforsamling med fysisk fremmøde. Da restriktionerne blev afviklet lige op til ferieperioden har bestyrelsen valgt at udsætte generalforsamlingen til det meddelte tidspunkt.

 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!

Inge Iversen