Vi er mange, men vi skal være endnu flere…. 

Kære medlem af SMVsilkeborg Håndværkerforeningen 

Du ved allerede nu som medlem, at SMVsilkeborg er en af områdets allerældste foreninger og kender sikkert også til vores værdier og de mange ting vi i Silkeborg er en del af og bidrager med og til. 

Gennem længere tid har vi tilmed arbejdet intens med vores profil og ansigt ud af til i kampen for synlighed og dermed det generelle, almindelige kendskab til os som forening. 

Ikke mindst vores kamp for og med Hjejleselskabet er, for bare at nævne det for tiden mest aktuelle, et rigtig godt eksempel på vores daglige arbejde. 

Generelt er vi rigtig godt tilfredse og dog…. Desværre må vi konstatere, at vores medlemstal er svagt faldende. Ikke dramatisk og bestemt ikke pga. utilfredshed – nærmere pga. virksomhedssammenlægninger, lukninger og udflytning fra området. 

Uanset årsag skal denne kedelige trend ubetinget vendes til en stigning i stedet og du kan som medlem hjælpe: 

Tal positivt og rigeligt om din forening – det gavner altid…. 

Benyt enhver lejlighed til at tale om SMVsilkeborg – dit medlemskab, hvilke fordele det giver dig og lad et par ord falde omkring foreningens arbejde. Det kunne være støtte til Hjejleselskabet, men også vores arbejde for Unge i erhvervsuddannelse, vores forvaltning af midler til gavn for f.eks. Jysk Musikteater eller vores virksomhedsbesøg og andre arrangementer. 

Skaf nye medlemmer og bliv præmieret…. 

Med dette brev starter vi en hvervegekampagne, der indtil videre løber til 31/12-20 og du er udset til at hjælpe. Kort og godt modtager du for hvert nyt medlem du skaffer (uanset medlemstype) en erkendelighed fra os i form af valgfri øl- eller vingave – begge til en værdi af mindst 300,- kr. 

Her til kommer at de ny medlem er gratis medlem resten af 2020.

Hvordan: Gå ind på vores hjemmeside og udfyld formularen for indmeldelse. Samme sted læser du også om medlemskategori og kontingent. Volder den problemer kan du sende en almindelig mail til semn@smvsilkeborg.dk – men huske vi skal have alle de oplysninger som er anført i formularen.

Som et ekstraordinært salgsargument tilbyder vi gratis medlemskab for nye medlemmer resten af 2020. 

Det er uhyre vigtigt for os, at alle kæmper med i kampen om at knække kurven. I sagens natur kommer det jo alle til gavn, at vi bliver flere og ikke færre. Jeg håber derfor på jeres opbakning og indsats og vil glæde mig til personligt, at overbringe rigtig mange øl- eller vin-gaver i den kommende tid. 

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så kontakt mig gerne direkte. 

På vegne af SMVsilkeborg 

formand 

Ejner Husted 

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!