Med SMVsilkeborgs mellemkomst har Varelotteriet doneret 250.000 til Hjejle-fonden.

Donationen skal anvendes til etablering af omklædnings- og spisefaciliteter til Hjejlens Seniorhåndværker Klub. Det er tale om et frivillighedsprojekt som fonden Hjejleselskabet snarest vil sætte i gang.

Varelotteriet støtter en lang række projekter landet over – og således også lokalt.

Herudover kan SMVsilkeborg disponere en overskudsandel af det salg som sker gennem lokale kollektører. Overskudsandelen i 2022 udgjorde 75.000 kr. og bliver anvendt til at understøttet faglige og kulturelle formål i Silkeborg. Modtagere er bl.a. College 360 Elevforening og Midnatskoncerten i Silkeborg Kirke.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!