På årets generalforsamling var der genvalg til Ejner Husted, Henrik Andersen og Thomas Juul Nørskov.

Foreningens vedtægter foreskriver at bestyrelsen skal bestå af 5 til 9 medlemmer. Før generalforsamlingen bestod bestyrelsen af 7 medlemmer fordi der de seneste to år er udtrådt bestyrelsesmedlemmer uden at disse er blevet erstattet.

Bestyrelsen foreslog på generalforsamlingen at disse to pladser genbesættes, idet der blev foreslået valg af Birthe Juhl og Majbritt Mikkelsen. Formand Ejner Husted motiverede forslaget idet han var af den overbevisning at de to vil tilføre bestyrelsen nye kompetencer. Hertil vil det være med til at rette op på ubalancen i kønnenes repræsentation i bestyrelsen.

Birthe Juhl er ansat som specialkonsulent i Råds- og Direktionssekretariatet ved Region Midt og har tidligere været ansat som udviklingskonsulent ved Silkeborg Kommune.

Majbritt Mikkelsen er uddannet tekstforfatter, forfatter og skribent og driver – udover at være freelancejournalist – flere netværk i Silkeborg der har som formål at skabe stærke forbindelser mellem mennesker.

Begge er særdeles aktive indenfor frivilligt arbejde og glæder sig til at være med til at fremme SMVsilkeborg som erhvervsnetværk for små og mellemstore virksomheder og arbejde for udvikling af erhvervslivet i Silkeborg Kommune.

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!