Den ordinære generealforsamling blev onsdag d. 19. april 2023 afviklet på Colege 360 med næsten 50 deltagere.

Formand Ejner Husted aflagde beretningen hvor han fokuserede på foreningens formål og vilkår i anledning af foreningens 160 års fødselsdag. Konklusionen er at foreningen fortsat har en betydelig opgave såvel erhvervspolitisk som kulturformidler.

Han kunne også berette om hvorledes SMVsikeborg havde formidlet en kontakt der resulterede i et tilskud til Hjejleseskabet fra Varelotteriet på 250.000 (omtalt i særskilt nyhedsartikel).

Se hele beretningen nedenfor.

Generalforsamlingen bød også på en udvidelse af bestyrelsen, ligesom foreningen traditionen tro i forlængelse af generalforsamlingen udnævnte Årets Æreshåndværker for 11. gang. Se særskilt nyhedsartikler.

 

Årsberetning for kalenderåret 2022

Foreningslivet i Danmark er i krise! Uanset hvor vi vender os hen – hvilke aktiviteter vi taler om – så er succes’erne de få og dem, som har det svært de fleste.

Er SVMsilkeborg i krise? Nej det er vi ikke men det kommer vi, hvis ikke vi med kløgt, ihærdighed, held og ikke mindst fællesskab står sammen om de enestående værdier som SMVsilkeborg bygger på.

Og hvad er det så for værdier vi er grundlagt af?

”Vi skal give den talrige klasse af håndværksmestre lejlighed til at samles og udveksle meninger og ideer og derved fatte beslutninger, sigtende til standens vel, samt at virke for håndværkerstandens rettigheder, anseelse og interesser”.

Det er skrevet for 160 år siden og måske mere aktuelt end nogensinde. I hvert fald er det en kendsgerning, at små og mellemstore virksomheder ofte har det svært med regler som bliver til byrder, ulige kampe og manglende anerkendelse – i disse tider særlig tydeligt i de senere års uddannelsespolitik, hvor vi på blot 20 år har formået at skabe en almen opfattelse blandt landets mødre og skolernes uddannelsesvejledere i retning af, at en erhvervsuddannelse ingen særlig værdi har for ikke at tale om den helt utilstrækkelige prestige der opnås ved at tage en erhvervsuddannelse.

Silkeborg Håndværkerforening etablerede Silkeborg Tekniske Skole tilbage i 1863. Skolen blev et hjertebarn og et vigtigt indsatsområde for foreningen. College360 er stadigt et hjertebarn for SMVsilkeborg og bl.a. derfor støtter vi også hvert år skoles elevforening med et ikke uanseeligt beløb. Men vi er også optaget af vigtigheden i tilgangen til College360 – i overført betydning naturligvis for at sikre vores medlemsvirksomheder den fornødne arbejdskraft, der i sidste ende vel er den vigtigste grundpille i vores velfærd.

Vores politiske fokus var derfor også i 2022 rettet direkte mod netop en langt større tilgang til erhvervsuddannelserne og ikke bare i mængdemål, men bestemt også kvalitativt.

Jeg fortalte på sidste års generalforsamling om vores deltagelse i bl.a. kommunens Lærlingenetværk og også om 4-banden, der med sit rebelske navn til stadighed pirker til byrådet og embedsværket – netop med henblik på at minde parterne om den landspolitiske målsætning for erhvervsuddannelserne. Den hedder i dag 25% af en ungdomsårgang i 2025.

Silkeborg halter voldsomt efter med blot 19%. Jeg fortalte også, at det så svært ud med det meget voldsomme besparelser, kommunen gik ind i 2022 med. De omtalte ”kæmpebesparelser” (under 3% af budgettet!!) betød, at alle hensigtserklæringer, planer og desværre også igangværende aktiviteter for sagen med årets udgang blev taget af bordet og nedlukket. Det har ikke styrket vores tro på arbejdet, men vi har ikke givet op. Gennem hele 2022 har SMVsilkeborg ved enhver lejlighed holdt borgmesteren op på kommunens forpligtelser og ikke mindst den trussel det reelt er, såfremt byens lokale virksomheder ikke for fremtiden kan skaffe den nødvendige arbejdskraft.

I de meget tidlige år blev også Silkeborg Teater stiftet af Håndværkerforeningen for at sikre kulturelt sammenhold og adspredelse blandt hele byens borgere.

Det kulturelle islæt har vi stadig som en vigtig del af vores daglige virke. Gennem 2022 har vi således arrangeret virksomhedsbesøg, udflugter, foredrag og afslutningsvis den meget stemningsfyldte Midnatskoncert i Silkeborg Kirke, der igen i 2022 fyldte kirken til bristepunktet. Jeg vil i den anledning gerne henlede jer alle på vores aktivitetskalender, hvor kommende oplevelser for 2023 er beskrevet.

Ud over disse aktiviteter har vi i 2022 ydet økonomiske bidrag til Musicalen My fair Lady – alt sammen til almen nytte for hele Silkeborgs kulturliv. Det er vi stolte af og betragter som en vigtig del af vores DNA.

250.000 kr. fra Varelotteriet

Det kan vi gøre fordi Håndværkerforeningerne i slutningen af 1800-tallet etablerede Varelotteriet, som stadig eksisterer og som hvert år afleverer et direkte afkast til os i SMVsilkeborg. De midler er vi taknemmelige for, men som om de ikke var nok så har vi derudover adgang til yderligere midler via Varelotteriet. Så kort før jul – i et hæsblæsende tempo, hvor jeg stod i lufthavnen i München og Peter Stampe (formand for Hjejlen A/S) som jeg husker det var i Spanien, lykkedes det os i fællesskab at kanalisere 250.000 kr direkte fra Varelotteriet og over i Hjejle-fonden, hvor pengene er øremærkede til etablering af folkefaciliteter til en gruppe frivillige, pensionerede håndværkere, der på Hjejleværftet vil stille deres tid og håndværkskunnen til rådighed for Hjejleflådens løbende vedligehold.

I SMVsilkeborg er vi utroligt stolte og glade over, at kunne bidrage til frivillige håndværkeres forhold og naturligvis også, at kunne række en hjælpende hånd til byens vel altoverskyggende vartegn.

2022 er gået og dette har vel været en lidt atypisk beretning, bygget på et historisk islæt. Det er helt bevidst. Jeg vil nemlig gerne tilbage til begyndelsen – indledningen med, at foreningslivet har det svært i Danmark. Derfor var det vigtigt for os i bestyrelsen – netop i et jubilæumsår at minde alle om, hvad vi kommer af – alt hvad vi gør og ikke mindst, hvad Silkeborg går glip af, hvis SMVsilkeborg en dag ikke er mere.

Og det skal I gå ud på gader, stræder, i loungen til håndbold og fodbold, hjemme ved køkkenbordet – kort sagt alle mulige steder og udbrede. Det er jeres opgave i 2023 og den starter så snart I er gået ud af dette lokale – og så garanterer jeg til gengæld, at vi i bestyrelsen samtidigt sætter alle kræfter ind på fremgang og vækst i foreningen SMVsilkeborg til gavn for Silkeborgs små og mellemstore virksomheder….og for Silkeborg!

Jeg vil slutteligt gerne takke alle medlemmer, der har deltaget i et eller flere af vore arrangementer i 2022. Tilmed ved samme lejlighed opfordre til i fremtiden at møde endnu mere talstærkt frem. I bestyrelsen fornøjes vi skam over arrangementerne, men de er jo lavet til glæde for jer medlemmer. Så jeg glæder mig til at vi ses – hold øje med email og aktivitetskalenderen – der er meget godt i vente.

Også alle i bestyrelsen skal have en tak for samarbejdet. Vores forskellighed er vores styrke og det er en stadig fornøjelse at arbejde sammen med jer. En særlig tak til Ole Thygesen, som hen over 2022 er udtrådt af bestyrelsen af personlige årsager.

På bestyrelsens vegne
Ejner Husted

Kontakt SMV silkeborg

Du kan sende en mail til SMV silkeborgs kasserer via dette link - han er også webmaster på hjemmesiden!